ثبت شرکت --اخذ رتبه و ارتقا رتبه شرکت ها ارائه دهنده خدمات

1 - ثبت انواع شرکت 2- رتبه بندی تخصصی پیمانکاران ومشاوران 3 -اخذ کد اقتصادی- اخذ کارت بازرگانی- ثبت نام ساجات 4- حسابداری شرکت ها - پلمپ دفاتر - اظهارنامه و.. 5- واگذاری رتبه ی آماده راه - ساختمان - آب و ... در پایه 5 4 3 2 1 6- ارتقا رتبه و وارد کردن قرارداد های شرکت ها
6 ماه پیش
ثبت شرکت --اخذ رتبه و ارتقا رتبه شرکت ها
عنوان آگهی ثبت شرکت --اخذ رتبه و ارتقا رتبه شرکت ها
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات 1 - ثبت انواع شرکت 2- رتبه بندی تخصصی پیمانکاران ومشاوران 3 -اخذ کد اقتصادی- اخذ کارت بازرگانی- ثبت نام ساجات 4- حسابداری شرکت ها - پلمپ دفاتر - اظهارنامه و.. 5- واگذاری رتبه ی آماده راه - ساختمان - آب و ... در پایه 5 4 3 2 1 6- ارتقا رتبه و وارد کردن قرارداد های شرکت ها
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 هفته پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش