خرید شرکت/ فروش شرکت ارائه دهنده خدمات

خرید و فروش شرکت های قدیمی صفر و با کارکرد / خرید و فروش شرکت های تازه تاسیس صفر و با کارکرد/ خرید و فروش شرکت های تازه تاسیس وقدیمی رتبه دار وبدون رتبه/ فروش رتبه های زیر : رتبه 5 ابنیه ، 5 راه ، 5 آب ، 5نیرو ،5تاسیسات ،5راه و ساختمان ،5ابنیه و تاسیسات ، 5 نیرو و تاسیسات ، 5 آب و راه ، 4ابنیه ، 4نیرو ، 4تاسیسات ، 3ابنیه 09120487460
6 ماه پیش
خرید شرکت/ فروش شرکت
عنوان آگهی خرید شرکت/ فروش شرکت
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات خرید و فروش شرکت های قدیمی صفر و با کارکرد / خرید و فروش شرکت های تازه تاسیس صفر و با کارکرد/ خرید و فروش شرکت های تازه تاسیس وقدیمی رتبه دار وبدون رتبه/ فروش رتبه های زیر : رتبه 5 ابنیه ، 5 راه ، 5 آب ، 5نیرو ،5تاسیسات ،5راه و ساختمان ،5ابنیه و تاسیسات ، 5 نیرو و تاسیسات ، 5 آب و راه ، 4ابنیه ، 4نیرو ، 4تاسیسات ، 3ابنیه 09120487460
قیمت قیمت توافقی
غلامی
091204XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
غلامی
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 هفته پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش