شرکت مسئولیت محدود در کرج ارائه دهنده خدمات

ثبت شرکت مسئولیت محدود درکرج مدارک لازم گواهی عدم سوءپیشینه دونفر ازاعضا کپی برابر اصل شده ی دونفرازاعضا وسهامداران آدرس وکدپستی افراد زیرمجموعه های فعالیت درشرکت مسئولیت محدود انجام امور خدماتی/حمل ونقل کالا ومسافر/راه سازی وپیمانکاری/تولیدی/ساختمانی/و..... ثبت شرکت 400هزار روزنامه 150هزار پلمپ دفاتر 150 کد اقتصادی 300
2 سال پیش
شرکت مسئولیت محدود در کرج
عنوان آگهی شرکت مسئولیت محدود در کرج
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات ثبت شرکت مسئولیت محدود درکرج مدارک لازم گواهی عدم سوءپیشینه دونفر ازاعضا کپی برابر اصل شده ی دونفرازاعضا وسهامداران آدرس وکدپستی افراد زیرمجموعه های فعالیت درشرکت مسئولیت محدود انجام امور خدماتی/حمل ونقل کالا ومسافر/راه سازی وپیمانکاری/تولیدی/ساختمانی/و..... ثبت شرکت 400هزار روزنامه 150هزار پلمپ دفاتر 150 کد اقتصادی 300
قیمت قیمت توافقی
tarane
099055XXX27
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
tarane
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    1 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    1 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    1 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش