صلاحیت اداره کار hse گرید تغییرات ارائه دهنده خدمات

همراهی کلیه شرکت ها در اخذ صلاحیت پیمانکاری وزارت کار صلاحیت ایمنی hse وزارت کار گرید سازمان برنامه و بودجه در کلیه رشته ها ثبت تغییرات اعتبار یک ساله تا سه سال قابل تمدید بشرط رعایت قوانین تشکیل پرونده و ارسال در اسرع وقت انجام میشود توجه: "بدلیل پروسه بازرسی های قانونی تا زمان دردست داشتن مدرک وزارت کار بصورت طبیعی دو تا سه ماه زمان میبرد"
6 ماه پیش
صلاحیت اداره کار hse گرید تغییرات
عنوان آگهی صلاحیت اداره کار hse گرید تغییرات
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات همراهی کلیه شرکت ها در اخذ صلاحیت پیمانکاری وزارت کار صلاحیت ایمنی hse وزارت کار گرید سازمان برنامه و بودجه در کلیه رشته ها ثبت تغییرات اعتبار یک ساله تا سه سال قابل تمدید بشرط رعایت قوانین تشکیل پرونده و ارسال در اسرع وقت انجام میشود توجه: "بدلیل پروسه بازرسی های قانونی تا زمان دردست داشتن مدرک وزارت کار بصورت طبیعی دو تا سه ماه زمان میبرد"
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091248XXX70
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 هفته پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش