مرکز تخصصی اخذ رتبه، ارتقا رتبه، تمدید رتبه ، خرید شرکت ، فروش شرکت ارائه دهنده خدمات

خدمات تخصصی رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور +رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری در حداقل زمان + شرکت مطابق با جدیدترین آئین نامه ساجات + ارتقا رتبه شرکت ها به گرید 4 3 2 1 +انجام نقل و انتقال سهام در اداره دارایی با استفاده از وکلای مجرب. +مشاوره رایگان و کارگزاری نقل و انتقال % سهام یک شرکت تا انتقال کامل و انجام +تغییرات هیئت مدیره ای برای خریداران و پیمانکاران محترم
3 هفته پیش
مرکز تخصصی اخذ رتبه، ارتقا رتبه، تمدید رتبه ، خرید شرکت ، فروش شرکت
عنوان آگهی مرکز تخصصی اخذ رتبه، ارتقا رتبه، تمدید رتبه ، خرید شرکت ، فروش شرکت
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات خدمات تخصصی رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور +رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری در حداقل زمان + شرکت مطابق با جدیدترین آئین نامه ساجات + ارتقا رتبه شرکت ها به گرید 4 3 2 1 +انجام نقل و انتقال سهام در اداره دارایی با استفاده از وکلای مجرب. +مشاوره رایگان و کارگزاری نقل و انتقال % سهام یک شرکت تا انتقال کامل و انجام +تغییرات هیئت مدیره ای برای خریداران و پیمانکاران محترم
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
091049XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    5 روز پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش