پلمپ دفاتر در کرج ارائه دهنده خدمات

دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند . لذا در شروع هر سال مالی باید دفتر سال قبل پلمپ شده باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات پلمپ دفاتر شرکت
4 ماه پیش
پلمپ دفاتر در کرج
عنوان آگهی پلمپ دفاتر در کرج
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند . لذا در شروع هر سال مالی باید دفتر سال قبل پلمپ شده باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات پلمپ دفاتر شرکت
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    3 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    3 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    3 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    3 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی