پلمپ دفاتر ارائه دهنده خدمات

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. نکته : عدم ارائه دفاتر ، جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ای معادل 10% مالیات منظور خواهد شد. موارد کاربرد دفاتر پلمپ : 1- ارایه اظهارنامه مالیاتی 2- اخذ کارت بازرگانی
1 سال پیش
پلمپ دفاتر
عنوان آگهی پلمپ دفاتر
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. نکته : عدم ارائه دفاتر ، جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ای معادل 10% مالیات منظور خواهد شد. موارد کاربرد دفاتر پلمپ : 1- ارایه اظهارنامه مالیاتی 2- اخذ کارت بازرگانی
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 هفته پیش
ارائه دهنده خدمات    4 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش