سهامی خاص رتبه 5 نیرو - 5 تاسیسات و تجهیزات استان خراسان آماده واگذاری

واگذاری شرکت5 گرید برق وتاسیسات با انتقال فوری / نوع شرکت : سهامی خاص / رتبه : 5 برق و تاسیسات / اعتبارات : 3سال کارتکس - 3سال مهندس / سال ثبت : 93 / محل ثبت : استان خراسان /

7 ماه پیش
محل ثبت ثبت استان خراسان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 نیرو 5 تاسیسات و تجهیزات
سال ثبت 1393
اعتبار کارتکس 3 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 3 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091059XXX34
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    11 ساعت پیش
آماده قرارداد    12 ساعت پیش
آماده قرارداد    12 ساعت پیش
آماده قرارداد    12 ساعت پیش
آماده قرارداد    13 ساعت پیش
آماده قرارداد    13 ساعت پیش
آماده قرارداد    13 ساعت پیش