سهامی خاص رتبه 5 نیرو اصفحان آماده واگذاری

شرکت رتبه 5 انرژی جهت شرکت در مناقصات واگذار میشود . سهامی خاص ، اعتبار کامل ،بدون کارکرد .

1 ماه پیش
محل ثبت ثبت اصفحان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 نیرو
سال ثبت 1398
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
hanifi
091294XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
hanifi
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    14 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش
آماده قرارداد    18 ساعت پیش