سهامی خاص رتبه 5 راه و ترابری - 5 ساختمان بجنورد آماده واگذاری

5 ماه مهندس و رتبه

4 ماه پیش
محل ثبت ثبت بجنورد
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 راه و ترابری 5 ساختمان
سال ثبت 1394
اعتبار کارتکس 1 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 1 سال اعتبار مهندس
قیمت 20,000,000 تومان
خط شرکت
091518XXX61
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
خط شرکت
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    1 روز پیش
آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    5 روز پیش