سهامی خاص رتبه 5 آب - 5 ساختمان تبریز مورد نیاز

شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5 آب و ساختمان دارای اعتبار صلاحیت پیمانکاری شرکت بدون کارکرد و باکارکرد(بدون بدهی مالیاتی و مفاصاحساب) مورد نیاز میباشد جهت واگذاری شرکت با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید:

1 ماه پیش
محل ثبت ثبت تبریز
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 آب 5 ساختمان
سال ثبت 1395
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
فرجی
099206XXX25
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرجی