سهامی خاص رتبه 2 نفت و گاز - 5 تاسیسات و تجهیزات تهران آماده واگذاری

8 ماه پیش
محل ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 2 نفت و گاز 5 تاسیسات و تجهیزات
سال ثبت 1380
اعتبار کارتکس 2 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091276XXX43
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار