سهامی خاص بدون رتبه تهران آماده واگذاری

تخفیف عیدانه📣📣📣📣📣 بشتابید🔔🔔🔔 خاص 95 با کد 4800 خاص 94 بدون کد 3800 محدود 94 بدون کد 2800 مووووجوددد میباشد🔺

2 سال پیش
محل ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه بدون رتبه
سال ثبت 1395
اعتبار کارتکس ندارد
اعتبار مهندس ندارد
کد اقتصادی کد اقتصادی دارد
قیمت 4,800,000 تومان
(افشار) مردانی
091942XXX94
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
(افشار) مردانی
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش