سهامی خاص رتبه 5 نیرو تهران مورد نیاز

شرکت سهامی خاص رتبه 5 نیرو دارای اعتبار کامل بدون کارکرد جهت واگذاری شرکت با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

2 ماه پیش
محل ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 نیرو
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
فرجی
099206XXX25
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرجی