سهامی خاص رتبه 5 کشاورزی تهران مورد نیاز

شرکت رتبه 5 کشاورزی دارای اعتبار صلاحیت پیمانکاری با کارکرد(بدون بدهی مالیاتی و دارای مفاصاحساب) یا بدون کارکرد مورد نیاز میباشد جهت واگذاری شرکت با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

2 ماه پیش
محل ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 کشاورزی
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
فرجی
099206XXX25
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرجی