سهامی خاص رتبه 5 نفت و گاز - 5 تاسیسات و تجهیزات تهران شهرستان آماده واگذاری

تاسيسات و نفت و گاز خاص🌺 تاسيسات و صنعت ومعدن🌺 آب و راه خاص 🌺 طهران موجووووووووود است 🌷 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 آب و ساختمان خاص🥀🥀 آب و تاسيسات خاص 🥀🥀 شهرستان موجود است🥀🥀🥀🥀

1 سال پیش
محل ثبت ثبت تهران شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 نفت و گاز 5 تاسیسات و تجهیزات
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کشاورز
091234XXX17
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کشاورز
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    2 روز پیش
آماده قرارداد    4 روز پیش
آماده قرارداد    4 روز پیش
آماده قرارداد    5 روز پیش
آماده قرارداد    5 روز پیش