سهامی خاص رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات - 5 نفت و گاز ثبت تهران مورد نیاز

5 ماه پیش
محل ثبت ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات 5 نفت و گاز
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi