سهامی خاص رتبه 5 ساختمان - 3 راه و ترابری خراسان شمالی آماده واگذاری

شرکت ابنیه و تاسیسات سهامی خاص رتبه دار 4سال اعتبا ر کارتکس 2 سال اعتبار مهندس موجود

1 سال پیش
محل ثبت ثبت خراسان شمالی
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 ساختمان 3 راه و ترابری
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت 32,000,000 تومان
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش