سهامی خاص رتبه 5 آب - 5 نفت و گاز خرم اباد آماده واگذاری

شرکت رتبه 5اب و نفت و گاز شرکت سهامی خاص دارای مجوز ابیاری دارای اعتبار کارتکس 3 و مهندس 2 به صورت فوووری به فروش میرسد. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 09905949387

2 ماه پیش
محل ثبت ثبت خرم اباد
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 آب 5 نفت و گاز
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 3 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
099059XXX87
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 هفته پیش