سهامی خاص بدون رتبه شهرستان آماده واگذاری

مشاور با ۱۱ رتبه و۳۰ سال سابقه...۴رتبه آب وتاسیسات فاصلاب سد سازی مدیریت طرح..آبیاری زهکشی...نقشه برادری

8 ماه پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه بدون رتبه
سال ثبت 1370
اعتبار کارتکس 3 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 3 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091276XXX43
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار