سهامی خاص بدون رتبه شهرستان مورد نیاز

شرکت با کد اقتصادی و گذر واژه ساجات مورد نیاز

2 ماه پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه بدون رتبه
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس ندارد
اعتبار مهندس ندارد
گذرواژه ساجات گذرواژه ساجات دارد
کد اقتصادی کد اقتصادی دارد
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی