سهامی خاص رتبه 3 مهندسی آب شهرستان آماده واگذاری

1 سال پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 3 مهندسی آب
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس 3 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 3 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
مرضیه سالاروند
091200XXX59
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
مرضیه سالاروند
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    2 ساعت پیش
آماده قرارداد    2 ساعت پیش
آماده قرارداد    2 ساعت پیش
آماده قرارداد    3 ساعت پیش
آماده قرارداد    4 ساعت پیش
آماده قرارداد    4 ساعت پیش
آماده قرارداد    5 ساعت پیش