سهامی خاص رتبه 5 راه و ترابری - 5 تاسیسات و تجهیزات شهرستان مورد نیاز

5 راه و تاسیسات قابل نقل و انتقال اعتبار کامل

5 ماه پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 راه و ترابری 5 تاسیسات و تجهیزات
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi