سهامی خاص رتبه 5 کشاورزی - 5 راه و ترابری شهرستان مورد نیاز

5 راه 5 کشاورزی دارای اعتبار کامل قابل نقل و انتقال ثبت شهرستان خانم حسین ابادی

5 ماه پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 کشاورزی 5 راه و ترابری
سال ثبت 1398
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi