سهامی خاص رتبه 5 آب شیروان آماده واگذاری

5 ماه پیش
محل ثبت ثبت شیروان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 آب
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 1 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 1 سال اعتبار مهندس
قیمت 27,000,000 تومان
خط شرکت
091518XXX61
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
خط شرکت
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    5 روز پیش
آماده قرارداد    5 روز پیش
آماده قرارداد    6 روز پیش
آماده قرارداد    6 روز پیش