سهامی خاص بدون رتبه قزوین آماده واگذاری

شرکت سهامی موضوع فعالیت جامع

1 هفته پیش
محل ثبت ثبت قزوین
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه بدون رتبه
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس ندارد
اعتبار مهندس ندارد
گذرواژه ساجات گذرواژه ساجات ندارد
کارت بازرگانی کارت بازرگانی ندارد
کد اقتصادی کد اقتصادی ندارد
قیمت 1,000,000 تومان
کاربر ثبت بازار
093866XXX92
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    2 ماه پیش