سهامی خاص بدون رتبه لرستان آماده واگذاری

سهامی خاص بدون کد /تاسیس لرستان / نام گیتی گستر لرستان

2 سال پیش
محل ثبت ثبت لرستان
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه بدون رتبه
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس ندارد
اعتبار مهندس ندارد
کد اقتصادی کد اقتصادی ندارد
قیمت 4,000,000 تومان
tarane
099055XXX27
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
tarane
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش
آماده قرارداد    2 هفته پیش