سهامی خاص رتبه 5 آب - 5 ساختمان کرج آماده واگذاری

شرکت پیمانکاری آب و ابنیه به فروش میرسد شرکت آب و ابنیه تازه تاسیس و بدون کارکرد اعتبار کارتکس 4 سال و اعتبار مهندس 2 سال شرکت دارای رتبه 5 آب و ابنیه(ساختمان) میباشد شرکت آب و ابنیه سهامی خاص شماره تماس ما:09901163638

4 هفته پیش
محل ثبت ثبت کرج
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 آب 5 ساختمان
سال ثبت 1398
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
099011XXX38
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار
شرکت‌های مشابه
آماده قرارداد    2 روز پیش
آماده قرارداد    2 روز پیش
آماده قرارداد    2 روز پیش
آماده قرارداد    3 روز پیش