سهامی خاص رتبه 5 نیرو کرمانشاه مورد نیاز

خرید شرکتهای رتبه دار، شرکت رتبه 5 نیرو دارای اعتبار صلاحیت پیمانکاری بدون کارکرد و یا باکارکرد(بدون بدهی مالیاتی و مفاصا حساب) شرکت سهامی خاص یا محدود مورد نیاز میباشد.جهت واگذاری شرکت تماس بگیرید

2 ماه پیش
محل ثبت ثبت کرمانشاه
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 نیرو
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
فرجی
099206XXX25
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرجی