مسئولیت محدود رتبه 5 ساختمان - 5 کشاورزی شهرستان آماده واگذاری

فروش شرکت رتبه دار ابنیه و کشاورزی شرکت پیمانکاری ابنیه و کشاورزی به فروش میرسد شرکت مسئولیت محدود و بدون کارکرد است اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار مهندس 2 سال شرکت دارای رتبه 5 ابنیه و کشاورزی میباشد شماره تماس ما:09901163638

2 هفته پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت مسئولیت محدود
رتبه رتبه 5 ساختمان 5 کشاورزی
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
099011XXX38
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار