مسئولیت محدود رتبه 2 شهرسازی و معماری شهرستان آماده واگذاری

واگذاری شرکت مهندسین مشاور ساختمان های مسکونی تجاری دارای پایه 3 و قابل ارتقا به 2 دارای مفاصا حساب مالیاتی و بیمه

1 ماه پیش
محل ثبت ثبت شهرستان
نوع شرکت شرکت مسئولیت محدود
رتبه رتبه 2 شهرسازی و معماری
سال ثبت 1397
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
091049XXX84
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند