چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

تاکنون 669 درخواست در ثبت بازار ثبت شده است

دنبال چه موضوعی در ثبت بازار هستید؟

شهرهای فعال در ثبت بازار

در چه شهری به دنبال نیروی امتیاز آور و شرکت هستید؟

آگهی های جدید

آخرین آگهی های درج شده در ثبت بازار

فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات
 • فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات
 • فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات
 • فروش شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات

رتبه ۵ کشاورزی / اعتبار کامل / خاص ویژه

 • رتبه ۵ کشاورزی / اعتبار کامل / خاص
 • رتبه ۵ کشاورزی / اعتبار کامل / خاص
 • رتبه ۵ کشاورزی / اعتبار کامل / خاص

ابنیه / پیمانکاری / ساختمانی / رتبه ۵ / فروش... ویژه

 • ابنیه / پیمانکاری / ساختمانی / رتبه ۵ / فروش...
 • ابنیه / پیمانکاری / ساختمانی / رتبه ۵ / فروش...

مهندس امتیاز آور-اخذ رتبه ویژه

 • مهندس امتیاز آور-اخذ رتبه

فروش شرکت رتبه ۴تاسیسات و تجهیزات ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۴تاسیسات و تجهیزات

تامین مهندس جهت رتبه بندی-مهندس بازنشسته... ویژه

 • تامین مهندس جهت رتبه بندی-مهندس بازنشسته...

فروش شرکت پیمانکاری-رتبه ۴ آب و فاضلاب... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری-رتبه ۴ آب و فاضلاب...

مطالب جدید

جدیدترین مقالات ثبت بازار

1399-06-10

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات...

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوان...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

مدارک برای ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی نیازمند رعایت قوانین است تا مجوز ثبت داده شود. همچنین باید مدارک مورد نیاز...
بیشتر بخوانید

1399-06-10

نحوه ثبت شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات خود نیازمند ثبت هستند. ثبت شرکت های خدماتی به صورت مح...
بیشتر بخوانید
تصویر پیدا نشد
529

مشتریان

تصویر پیدا نشد
2100

آگهی ها

تصویر پیدا نشد
5

قدمت ما

تصویر پیدا نشد
23

کارشناسان ما