دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 471

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو

فروش شرکت رتبه 5 نیرو ثبت تهرانتازه تاسیس و اعتبار کاملبدون بدهی و کار...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات سهامی خاصدارای اعتبار کاملثبت و صدور ...

N / A

فروش شرکت های پیمانکاری رتبه دار...

شرکت های رتبه دار پیمانکاری با شرایط زیر به فروش میرسدتک رشته (آب/راه/...

N / A

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ / سهامی خاص...

واگذاری شرکت با رتبه 5 نفت و گازشرکت سهامی خاص استتازه صدوربدون بدهیبد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه

فروش شرکت ساختمانی رتبه 5 / شرکت سهامی خاصاعتبار کامل، دارای 4 سال اعت...

N / A

شرکت آب و راه ، سهامی خاص

فروش شرکت رتبه 5 آب و راه ،ثبت شده در سازمان برنامه و بودجهدارای 4 سال...

N / A

فروش شرکت رتبه دار ۵ نیرو و تاسیسات...

سهامی خاصثبت شهرستاندارای اعتبارکاملبدون کارکردبدون بدهیدارای تاییدیه ...

N / A

فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۵ راه و ابنیه...

شرکت رتبه 5 راه و ابنیه ( ساختمان ) ثبت شهرستان , سهامی خاص , تازه تاس...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ تاسیسات

شرکت رتبه 5 تاسیسات در کمترین زمان نقل و انتقالات به شما واگذار می شود...

N / A