با سلام

انجام کلیه امور ثبت شرکت ، تغییرات شامل تغییرات اسم ،

 تغییر آدرس ، اعضا ، هیئت مدیره و کلیه تغییرات مربوط به شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود در استان البرز و حومه