سلام

انجام کلیه امور ثبت شرکت از صفر تا صد ،

سهامی خاص / شرکت با مسئولیت محدود ،

ثبت تغییرات شرکتها شامل تغییرات اعضا ، میزان سهام ، تعیین سمت و کلیه امور مربوط به تغییرات شرکتها و پلمپ دفاتر ،

انجام کلیه امور توسط کارشناسان مجرب ،

انجام امور حضوری و غیرحضوری در ساعات ادارای و غیراداری ،

محدوده کاری : استان البرز و حومه

در صورت نیاز باشماره درج شده در آگهی تماس بگیرید .