(نیروی امتیاز آور جهت رتبه بندی شرکت ): عمران – مکانیک – معماری – زمین شناسی – نقشه برداری – برق و …)

مهندس بازنشسته عمران

مهندس بازنشسته معماری

مهندس بازنشسته مکانیک

مهندس بازنشسته کشاورزی

مهندس بازنشسته زمین شناسی

مهندس بازنشسته برق

با ۳سال سابقه در ۴ سال اخیر بیمه /۷سال /بازنشسته

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • سایر موارد
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • سایر موارد
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه