ثبت اورانوس دارای عنوان پرافتخار اولین دفتر ثبت شرکت در ایران مفتخر است در زمینه:

ثبت شرکت- ثبت برند- ثبت تغییرات- رتبه بندی و کلیه خدمات در خصوص کلیه شرکتها

و نیز خرید و فروش انواع شرکت و برند

درخدمت هموطنان عزیز می باشد