۱ثبت انواع شرکت

۲-رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، خدماتی و مشاور

۳-ثبت علایم تجاری شرکت ها ( فارسی و لاتین )

۴-ثبت موسسات تجاری

۵-تنظیم صورت جلسات تغییرات

۶-انحلال شرکت

۷-ثبت اختراع

۸- گواهی صلاحیت ایمنی و ادره کار