فروش و واگذاری شرکتهای پیمانکاری ،

سهامی خاص ،

مسئولیت محدود ،

کلیه رشته های پیمانکاری در گرید ۵ ،

جهت اطلاع از رشته های موجود تماس بگیرید .