یک شرکت پیمانکاری دارای رتبه ۵ آب ،

موضوع فعالیت آبیاری ، زهکشی و کلیه امور مربوط به آب و امور مربوط به پیمانکاری ،

سهامی خاص ،

اعتبار ۴سال جهت واگذاری موجود میباشد .

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 آب
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد