خرید و فروش شرکت رتبه دار

 

خرید وفروش شرکتهای رتبه ۵ پیمانکاری در زمینه ساختمان و کشاورزی و  آب و راه و نیرو و تاسیسات و کشاورزی و نفت و گاز و …

تک رشته یا دورشته

خرید و فروش شرکتهای مشاور

صفر و بدون کاکردخرید شرکت رتبه ۵نفت و گاز

خرید و فروش شرکت های خاص و محدود

لطفا برای کسب اطلاعات با شماره زیر در ارتباط باشید: