شرکت رتبه ۵ پیمانکاری دارای گرید ۵ آب و تاسیسات تجهیزات آماده واگذاری میباشد :

شرکت سهامی خاص ، بدون کارکرد ، بدون بدهی

اعتبار کارتکس ۴ساله و مهندس ۲ساله ،

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • مسئولیت محدود
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب / 5 تاسیسات