سلام

ارائه خدمات خرید و فروش رتبه های پیمانکاری آماده ،

درکلیه زمینه های پیمانکاری و عمرانی ،

راهسازی ، ابنیه ، نیرو ، تاسیسات تجهیزات ، آب

واگذاری در کمترین زمان ممکن بصورت حضوری و غیرحضوری