فروش رتبه آماده نیرو و نیرو تاسیسات

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی عام
هزینه
  • توافقی
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت رشت