شرکت پیمانکاری آبیاری و تاسیساتی به فروش میرسد.

شرکت دارای دو رتبه پیمانکاری ۵آب و۵تاسیسات و

۴سال کارتکس صادره از سازمان برنامه و بودجه میباشد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5آب/ 5تاسیسات