سهامی خاص رتبه ۵ آب شهرستان

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • مورد نیاز است
سال ثبت
 • 1396
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • توافقی
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • رتبه 5 آب
گذرواژه ساجات
 • ندارد
کد اقتصادی
 • ندارد