رتبه ۵ آب و تاسیسات تجهیزات ،

بدون کارکرد ،

دارای گرید از سازمان برنامه و بودجه ،

ثبت شده در ساجار و ساجات به فروش میرسد.

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده واگذاری
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5 آب / 5 تاسیسات
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد