خدمات کلیه رشته های پیمانکاری آب ، تاسیسات ، راه ، ابنیه ،

خدمات ثبت شرکت و رتبه پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ،

انجام صفر تا صد امور ثبتی و تغییرات ،

انجام امور ثبتی و نقل و انتقال شرکت در کمترین زمان ممکن