فروش شرکت رتبه ۵ آبیاری و زهکشی

آماده جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری مربوط به آبیاری

سهامی خاص

بدون کارکرد

اعتبار کامل گواهی صلاحیت پیمانکاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده قرارداد
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت تبریز
رتبه
  • 5