رتبه ۵ آب و ابنیه-ساختمان جهت شرکت در مناقصات واگذار میشود .

شرکت سهامی خاص

اعتبار کامل

بدون کارکرد و بدون بدهی

رتبه تازه صدور از سازمان برنامه و بودجه

۴ سال اعتبار کارتکس

۲ سال اعتبار تعهد مهندس

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شیراز
رتبه
  • 5